Sloboda učiť sa

Cesta k inkluzívnemu vzdelávaniu

Carl Rogers, Jerome Freiberg

Cena: 21,40 € (644,70 Sk)

Do košíka - Sloboda učiť sa

 

Vydavateľ: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, Inklucentrum

Rok vydania: 2020

ISBN: 978-80-8166-019-1

Jazyk: slovenský

Počet strán: 312

Väzba: brožovaná

Rozmery: B5 (17 x 24 cm)

 

Kniha Sloboda učiť sa je prelomové dielo najvýznamnejšieho humanistického psychológa Carla R. Rogersa s jeho spolupracovníka profesora pedagogiky H. Jerome Freiberga, ktoré nám pomôže vykročiť na  cestu k inkluzívnemu vzdelávaniu.

Kniha sa ľahko číta, je plná príkladov z reálneho života školy, odpovedá na neistoty učiteľa a rodiča, ktorí v spleti metód a inovácii nevedia, čo je vlastne pre dobrú školu dôležité. V knihe objavíte najtajnejšie princípy humanistického vzdelávania, zistíte, že vzťah, zážitok, reflexia a ľudskosť sú piliere opravdivej školy. V období rozmachu inkluzívneho vzdelávania predstavuje táto kniha výraznú pomoc pri smerovaní vzdelávania a podporu rozmanitých potrieb všetkých detí, učiteľov i rodičov. Kniha nešetrí ani kritikou na pomery školstva v 60-rokoch v Amerike, aj keď sa Vám ľahko môže zdať, akoby to bolo písané len včera. A práve pre vás a vašu školu.

Náš systém vzdelávania nenapĺňa skutočné potreby človeka a spoločnosti. Školy sa boria s mnohými problémami a byrokraciou. Hlavným cieľom tejto publikácie je podporiť inovatívne trendy v oblasti vzdelávania, ukázať cestu k ďalším pokrokom, cestu „revolúciu ducha“ škôl od základu k úplne novým rozmerom. Podporiť nielen zvedavosť žiakov a študentov a ich snahu učiť sa, ale naučiť ich rozhodovať sa aj v zložitých a ťažkých situáciách, robiť chyby a prijímať sa v celej palete prežívania. Jej ambíciou je pomôcť všetkým žiakom a študentom, aby sa učili čo najviac do hĺbky i do šírky a predovšetkým, aby sa učili, ako sa majú učiť. Takisto pomôcť žiakom i učiteľom, riaditeľom i rodičom, aby sa učili byť plne rozvinutými ľuďmi  v nekončiacom procese rastu a učenia.

Knižka Sloboda učiť sa sa snaží:

  • Pomôcť učiteľom pri navodzovaní atmosféry dôvery v triede tak, aby sa pestovala zve­davosť a prirodzená túžba učiť sa.
  • Pomôcť žiakom i učiteľom, aby vedeli prijímať svoje silné i slabé stránky ako prirodzenú súčasť rastu, aby mali vzájomnú dôveru a sebaúctu.
  • Ukázať zmysel a význam v rozumovom i citovom objavovaní, čo privádza ľudí k tomu, aby sa učili po celý život.
  • Pomôcť učiteľom rozvíjať reflektívne a facilitatívne učenie postavené na vyjadrovaní a prežívaní radosti z učenia i odvahe prijímať chyby a limity.
  • Pomáhať učiteľom ľudsky rásť a nachádzať hlboké uspokojenie v práci so žiakmi.

Aplikácia princípov na človeka centrovaného prístupu v školskom prostredí, ktoré Carl R. Rogers vydal po prvýkrát v roku 1969, neskôr v roku 1983 doplnil a aktualizoval Jerome H. Freiberg. Knižka sa po 22 rokoch dočkala opätovného slovenského vydania pri príležitosti diskusií o inkluzívnom vzdelávaní v školách tak, aby do diskusie prispela ako zásadný prameň pri humanizácii našich škôl.

Carl Rogers už pred viac ako polstoročím upozornil, že škola musí byť miestom ľudskosti a sebaaktualizácie osobnosti, je potrebné podchytiť prirodzenú zvedavosť a potenciál detí smerom k rastu. Deti chcú skúmať svet okolo seba od narodenia a dôležité je túto motivačnú silu nezadusiť hneď po nástupe do školy. Čo samozrejme nie ľahké, najmä nie pre učiteľa, ktorý musí byť plne prítomný, sústredený a aj sám otvorený novým skúsenostiam i zlyhaniam. Na druhej strane, ak to dokáže, odmenou mu je hlboká vnútorná radosť a spokojnosť, ktorú môže čerpať aj z radosti a spokojnosti žiakov.

Túto hodnotnú knižku Sloboda učiť sa prinášame do slovenských škôl ako predzvesť revolúcie demokratizácie a ľudskosti. Dnešné deti zďaleka tak nepotrebujú interaktívne tabule ako medziľudské vzťahy, učiť sa komunikovať, riešiť konflikty, objavovať zdroje a prijímať svoje limity. Potrebujú autentických učiteľov, ktorí sú sami sebou a dovolia to i žiakom v slobode a zodpovednosti. Táto kniha je nekončiaca cesta za pokladmi každodenne žitej inkluzívnej pedagogiky.

Informácie o autoroch:

Carl Rogers  je najplyvnejší psychológ v americkej histórii. Jeho vplyv v oblasti pedagogiky, poradenstva, psychoterapie, riešenia konfliktov a tvorbe mieru je rovnako veľký. Ako zakladateľ humanistickej psychológie ovplyvnil svet svojou empatickou prítomnosťou, na človeka zameranou terapiou a neskôr aj univerzálnym prístupom v rôznych oblastiach. Realizoval množstvo výskumov, napísal šestnásť kníh a vyše 200 odborných článkov. H. Jerome Freiberg sa ako profesor pedagogiky na Pedagogickej fakulte Houstonskej univerzity a výskumný pracovník v Národnom centre pre mestské vzdelávanie venuje už viac ako dve desaťročia  zlepšovanie kvality života detí, učiteliek a riaditeliek v mestských školách.


 

Ukážky z knihy

Carl Rogers, Jerome Freiberg - Sloboda učiť sa Carl Rogers, Jerome Freiberg - Sloboda učiť sa Carl Rogers, Jerome Freiberg - Sloboda učiť sa Carl Rogers, Jerome Freiberg - Sloboda učiť sa Carl Rogers, Jerome Freiberg - Sloboda učiť sa Carl Rogers, Jerome Freiberg - Sloboda učiť sa Carl Rogers, Jerome Freiberg - Sloboda učiť sa Carl Rogers, Jerome Freiberg - Sloboda učiť sa

Názory na knihu

Poznáte tento produkt? Tak neváhajte, napíšte vlastný komentár a podeľte sa s ostatnými o váš názor.

Žiadne názory k tomuto produktu nie sú dostupné.
Buďte prvý, kto napíše komentár k tomuto produktu!

Pošli priateľovi

Poznáte niekoho, kto má o tento produkt záujem? Pošlite mu e-mail s odkazom na produkt!

Meno odosielateľa:
E-mail odosielateľa:
 
Meno adresáta:
E-mail adresáta:
 
Poznámka: