Budem vedieť nemecký jazyk 2

cvičebnica gramatiky a slovnej zásoby nemeckého jazyka pre mierne až stredne pokročilých

Mária Tarábková

Cena: 4,75 € (143,10 Sk)

Do košíka - Budem vedieť nemecký jazyk 2

 

Vydavateľ: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis

Rok vydania: 2001

ISBN: 80-85456-66-4

Jazyk: nemecký

Počet strán: 72

Väzba: brožovaná

Rozmery: A5 (15 x 21 cm)

OBSAHUJE:
cvičenia usporiadané do gramatických a jazykových celkov, pričom sa začína od najjednoduchších
• vety, ktoré doplňujete s ohľadom na ich gramatickú a významovú stránku
• riešenia cvičení sú uvedené v samostatnej prílohe

VÝHODY:
cvičenia zamerané na slovnú zásobu sú zaradené osobitne, čo umožňuje precvičovanie jednotlivých tém oddelene od gramatiky
• slovná zásoba zodpovedá obsahu bežne používaných učebníc na základných a stredných školách
• pri väčšine cvičení si môžete vybrať správne riešenie z troch ponúkaných možností
• obsahuje aj úlohy s viacnásobnou možnosťou odpovede, ktoré sa často vyskytujú v externej časti maturitnej skúšky

PRECVIČOVANÁ GRAMATIKA:

Podstatné mená: 
- s členom a bez člena (nominatív, akuzatív, datív)
- používanie s členom a bez člena, skloňovanie (genitív)

Slovesá:
- používanie a časovanie modálnych (spôsobových) slovies
- budúci čas slovies tvorený pomocou pomocného slovesa werden
- používanie pomocného slovesa werden v spojení s prídavnými menami - vo význame „stať sa“
- infinitív s zu a bez zu, infinitív s zu v polovetných infinitívnych konštrukciách s zu, um - zu, statt - zu, ohne - zu
- konjuktív slovies (vyjadrenie prítomného a minulého času)
- trpný rod (pasívum): priebehový, stavový
- používanie slovesných časov

Vzťažné zámená
Základné predložky a ich používanie, skloňovanie
Priraďovacie súvetia so spojkami: aber, sondern, denn
Podraďovacie súvetia so spojkami: wenn, als, weil, das, ob, damit
Používanie väzby „es gibt“ a neurčitého zámena man
Zámenné príslovky
Predložky v spojení s opytovacími alebo osobnými zámenami

Druhý diel cvičebnice je učený pre:
mierne až stredne pokročilých žiakov základných škôl, 8-ročných gymnázií, stredných a jazykových škôl a ich učiteľov. 

Kniha je osobitne vhodná pre študentov pripravujúcich sa na maturitu z nemeckého jazyka, pretože obsahuje väčšinu učiva gramatiky, potrebného na zvládnutie prvej úrovne maturitnej skúšky. Obsahuje aj úlohy s viacnásobnou možnosťou odpovede, ktoré sa často vyskytujú v externej časti maturitnej skúšky.

Ukážky z knihy

Mária Tarábková - Budem vedieť nemecký jazyk 2 Mária Tarábková - Budem vedieť nemecký jazyk 2 Mária Tarábková - Budem vedieť nemecký jazyk 2 Mária Tarábková - Budem vedieť nemecký jazyk 2 Mária Tarábková - Budem vedieť nemecký jazyk 2 Mária Tarábková - Budem vedieť nemecký jazyk 2

Názory na knihu

Poznáte tento produkt? Tak neváhajte, napíšte vlastný komentár a podeľte sa s ostatnými o váš názor.

Žiadne názory k tomuto produktu nie sú dostupné.
Buďte prvý, kto napíše komentár k tomuto produktu!

Pošli priateľovi

Poznáte niekoho, kto má o tento produkt záujem? Pošlite mu e-mail s odkazom na produkt!

Meno odosielateľa:
E-mail odosielateľa:
 
Meno adresáta:
E-mail adresáta:
 
Poznámka:

Súvisiace tituly

Cena: 4,75 € (143,10 Sk)

Do košíka - Budem vedieť nemecký jazyk 1 Detaily - Budem vedieť nemecký jazyk 1

Nemecká gramatika pre základné a stredné školy - Nielen vedieť, ale aj rozumieť

Učebnica podáva zákonitosti gramatiky nemeckého jazyka novým, netradičným spôsobom.

Cena: 8,95 € (269,60 Sk)

Do košíka - Nemecká gramatika pre základné a stredné školy - Nielen vedieť, ale aj rozumieť Detaily - Nemecká gramatika pre základné a stredné školy - Nielen vedieť, ale aj rozumieť

Wörterbuch Modern

vreckový nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník

Cena: 6,25 € (188,30 Sk)

Do košíka - Wörterbuch Modern Detaily - Wörterbuch Modern