Jazykové časopisy

Zvoľte si kategóriu:

Informácie o predplatnom a zľavách nájdete v sekcii PREDPLATNÉ.


Časopisy na podporu vyučovania cudzích jazykov: 
angličtiny, nemčiny, taliančiny, francúzštiny, španielčiny, ruštiny, latinčiny.

Poskytujú kontakt so živým jazykom. Pomáhajú rozvíjať slovnú zásobu a komunikáciu zapájaním viacerých zložiek inteligencie (multiple inteligences). Prinášajú zaujímavé správy a články o aktuálnych novinkách zo sveta. Témy venované životnému štýlu a prostrediu podnecujú diskusiu v triede a podporujú plynulé používanie jazyka. Ilustrované slovníky a zábava v podobe jazykových hier podporujú zapamätanie slov a fráz. Články rozvíjajú slovnú zásobu a gramatiku.

Jeden ročník obsahuje spolu 5 čísel časopisu, ktoré vychádzajú postupne počas školského roka - 1. číslo v septembri, 2. číslo - november, 3. číslo - január, 4. číslo - marec a 5. číslo v máji.

Predplatením ročníka (5 čísel) získavate ZDARMA:
prístup na stiahnutie audio materiálov ku časopisu vo formáte MP3,
doplnok pre učiteľa - Teacher's Notes* (návod ako časopis používať, ročníkovú osnovu, fotokopírovateľné aktivity, koncoročné aktivity na sebahodnotenie). 
*Teacher’s notes a audio materiály nie sú dostupné pri časopisoch Davaj a Aduléscens.


Časopisy sú určené žiakom a študentom s rôznym stupňom znalosti jazyka:

 1. st. ZŠ - úplní začiatočníci
 ReadyVoilá • iHola! • Volare
 ZŠ - pokročilí začiatočníci
 Let´s Start! • Fertig... Los! • C´est Facile! • Azzurro • Vamos! • Aduléscens
 ZŠ - menej pokročilí
 A Tot of English • Kinder • Môme • Ciao Italia! • Chicos • Davaj!
 ZŠ, SŠ - stredne pokročilí
 Kid • Freunde • Jeunes • Ragazzi • Muchachos
 ZŠ, SŠ - pokročilí
 Teen • Zusammen • Ensemble • Tutti Insieme • Todos Amigos
 SŠ - vyspelí pokročilí
 Oggitalia

Predplatné na školský rok 2022/2023 a zľavy podľa objednaného počtu ročníkov:

1 ročník 17,90 €

2 - 10 ročníkov z jedného druhu časopisu 16,50 €/ročník

11 ročníkov a viac z jedného druhu časopisu 13,90 €/ročník

Zvýšenie ceny predplatného časopisov na šk. rok 2022/23 je spôsobené významným zvýšením cien dodávateľa časopisov ELI z dôvodu zvýšenia nákladov na výrobu časopisov a ich dopravu do krajiny určenia.


Okrem vyššie uvedených zliav získate ďalšie ročníky zdarma pri odbere 10 a viac ročníkov:

Pri odbere 10 - 19 ks ročníkov z jedného druhu časopisu získate ešte naviac jeden ročník z rovnakého druhu časopisu ZDARMA.
Pri objednaní 20 - 29 ks ročníkov získate 2 ročníky ZDARMA
Pri objednaní 30 - 39 ks ročníkov získate 3 ročníky ZDARMA, atď.  

Doručovanie a poštovné:

Časopisy doručujeme 5-krát počas školského roka - v septembri, novembri, januári, marci a posledné číslo v mesiaci máj.
K cene predplatného účtujeme poštovné podľa aktuálne platného cenníka Slovenskej pošty/kuriérskej služby GLS. 
O konkrétnej cene za doručovanie/poštovné Vás budeme informovať zaslaním e-mailu po obdržaní Vašej objednávky.


V objednávkovom formulári na e-shope počet kusov = počet predplatených ročníkov (nie počet jednotlivých čísel).


Informácie na obchod@didaktis.sk.


Objednávky do Českej republiky realizujeme iba pre knižné publikácie, časopisy nezasielame.