Jazykové časopisy

Zvoľte si kategóriu:
Časopisy na podporu vyučovania cudzích jazykov:

angličtiny, nemčiny, taliančiny, francúzštiny, španielčiny, ruštiny, latinčiny

Poskytujú kontakt so živým jazykom. Pomáhajú rozvíjať slovnú zásobu a komunikáciu zapájaním viacerých zložiek inteligencie (multiple inteligences).

  • zaujímavé správy a články o aktuálnych novinkách zo sveta
  • témy venované životnému štýlu podnecujú diskusiu v triede a podporujú plynulé používanie jazyka
  • ilustrované slovníky a zábava v podobe jazykových hier podporujú zapamätanie slov a fráz
  • články rozvíjajú slovnú zásobu a gramatiku
  • prílohy venované rôznym témam

Časopisy sú určené žiakom a študentom s rôznym stupňom znalosti jazyka:

 1. st. ZŠ - úplní začiatočníci
 Ready, Voilá, iHola!
 1. st. ZŠ - pokročilí začiatočníci
 Let´s Start!, Fertig... Los!, C´est Facile!, Azzurro, Vamos! Aduléscens
 ZŠ - menej pokročilí
 A Tot of English, Kinder, Môme, Ciao Italia!, Chicos
 ZŠ - stredne pokročilí
 Kid, Freunde, Jeunes, Ragazzi, Muchachos, Davaj!
 2. st. ZŠ, SŠ - pokročilí
 Teen, Zusammen, Ensemble, Tutti, Insieme, Todos Amigos
 SŠ - vyspelí pokročilí
 Oggitalia

Dopredaj:

Dovoľujeme si Vám ponúknuť celý ročník/ 6 čísiel / staršieho vydania 2012/2013:

1 ročník Azzuro, 1 ročník Ciao Italia, 1 ročník Ragazzi, 1 ročník Tutti Insieme, 11 ročníkov Davaj,

15 ročníkov Letś start.  

Z ročníka 2014/2015: 12 ročníkov Cést facile, 1 ročník Oggitalia 

Cena ročníka vrátane poštovného 9,99 Eur
Informácie na obchod@didaktis.skCenník a zľavy časopisov vydavateľstva ELI

Ceny pre jednotlivé časopisy (viď ponuka) sú uvedené za všetkých 5 dvojčísel, ktoré vychádzajú postupne počas školského roka (prvé číslo koncom septembra, posledné v máji).

Pri objednaní predplatného na 2 a viac časopisov poskytujeme výhodné zľavy:

Časopis Predplatné na školský rok 2016/2017
1 ks* 2 - 10 ks* 11 a viac ks **
Ready, Let’s Start, A Tot of English, Kid, Teen
Fertig...los, Kinder, Freunde, Zusammen
Voila, C’est facile, Môme, Jeunes, Ensemble 
Azzurro, Ciao Italia, Ragazzi, Tutti Insieme
Vamos, Chicos, Muchachos, Todos Amigos
Davaj
Aduléscens, Iúvenis
14,49 €

12,45 €

10,99 €
Oggitalia 14,49 €

12,45 €

10,99 €


V súčasnej sume za predplatné časopisu je zahrnutý voľný prístup k študentským audiomateriálom v MP3 formáte.

V časopise sa nachádza 12-miestny kód, pomocou ktorého si na web-stránke www.elimagazines.com v sekcii Resources - Students môžete stiahnuť audiomateriály.

Učiteľská príručka a iné doplnkové materiály pre učiteľa sa nachádzajú takisto na www.elimagazines.com, sekcii Resources - Teachers.  Tieto materiály si učiteľ môže stiahnuť následne po registrácii v tejto sekcii.

*Teacher’s notes (nie je pri časopisoch: Davaj, Aduléscens).

**Pri odbere od 11 ks +  jeden ročník zdarma.

obsahuje:

  • vysvetlenie aktivít
  • program tém na celý ročník - články, gramatika, konverzácia - učiteľ si môže naplánovať a zosúladiť ostatné učebné materiály
  • Answer key k úlohám
  • materiály pre žiakov - úlohy, hry, portfólio
10% kumulatívna zľava neplatí pre odber časopisov.
K cene predplatného účtujeme poštovné podľa aktuálne platného cenníka Slovenskej pošty.

OBJEDNÁVKY DO ČESKEJ REPUBLIKY

Platí iba pre knižné publikácie, časopisy nezasielame.