Jazykové časopisy

Zvoľte si kategóriu:

Informácie o predplatnom a zľavách nájdete v sekcii PREDPLATNÉ (viď vyššie).

Časopisy na podporu vyučovania cudzích jazykov: 
angličtina 
nemčina 
taliančina 
francúzština 
španielčina 
ruština 
latinčina 
čínština  NOVÉ!

Časopisy poskytujú kontakt so živým jazykom. Pomáhajú rozvíjať slovnú zásobu a komunikáciu zapájaním viacerých zložiek inteligencie (multiple inteligences). Prinášajú zaujímavé správy a články o aktuálnych novinkách zo sveta. Témy venované životnému štýlu a prostrediu podnecujú diskusiu v triede a podporujú plynulé používanie jazyka. Ilustrované slovníky a zábava v podobe jazykových hier podporujú zapamätanie slov a fráz. Články rozvíjajú slovnú zásobu a gramatiku.

Jeden ročník - 5 čísel časopisu:
Jeden ročník obsahuje spolu 5 čísel časopisu, ktoré vychádzajú postupne počas školského roka každé dva mesiace: 
1. číslo v septembri
2. číslo v novembri
3. číslo v januári
4. číslo v marci
5. číslo v máji

Predplatením ročníka získate ZDARMA:
• prístup na stiahnutie AUDIO MATERIÁLOV ku časopisu vo formáte MP3
• DOPLNOK PRE UČITEĽA - TEACHER'S NOTES* (návod ako časopis používať, ročníkovú osnovu, fotokopírovateľné materiály, koncoročné aktivity na sebahodnotenie)
*Teacher's notes a audiomateriály nie sú dostupné ku časopisu DAVAJ a ADULÉSCENS.

Časopisy sú určené žiakom, študentom, učiteľom a tiež samoukom s rôznym stupňom znalosti jazyka:
1. st. ZŠ - úplní začiatočníci
Ready
Voilá
iHola!
Volare

ZŠ - pokročilí začiatočníci

ZŠ - menej pokročilí

ZŠ, SŠ - stredne pokročilí

ZŠ, SŠ - pokročilí

SŠ - vyspelí pokročilí


Predplatné na školský rok 2024/2025 a zľavy podľa objednaného počtu ročníkov:

1 ročník 17,90 €

2 - 10 ročníkov z jedného druhu časopisu 16,50 €/ročník

11 ročníkov a viac z jedného druhu časopisu   13,90 €/ročník


Okrem vyššie uvedených zliav získate ďalšie ročníky zdarma pri odbere 10 a viac ročníkov:

Pri odbere 10 - 19 ks ročníkov z jedného druhu časopisu získate ešte naviac jeden ročník z rovnakého druhu časopisu ZDARMA.
Pri objednaní 20 - 29 ks ročníkov získate 2 ročníky ZDARMA
Pri objednaní 30 - 39 ks ročníkov získate 3 ročníky ZDARMA, atď.  

Doručovanie a poštovné:

Časopisy doručujeme 5-krát počas školského roka - v septembri, novembri, januári, marci a posledné číslo v mesiaci máj.
K cene predplatného účtujeme poštovné podľa aktuálne platného cenníka Slovenskej pošty/kuriérskej služby GLS. 
O konkrétnej cene za doručovanie/poštovné Vás budeme informovať zaslaním e-mailu po obdržaní Vašej objednávky.


V objednávkovom formulári na e-shope počet kusov = počet predplatených ročníkov (nie počet jednotlivých čísel).


Informácie na info@didaktis.sk alebo 0903 775 525.


Objednávky do Českej republiky realizujeme iba pre knižné publikácie, časopisy nezasielame.