O nás

Pedagogické vydavateľstvo Didaktis pôsobí na Slovensku od roku 1992. Špecializuje sa na vydávanie kvalitných, cenovo dostupných doplnkových učebníc pre materské, základné a stredné školy:
  • pracovné zošity pre materské školy
  • zbierky testov určené na prípravu na testovanie deviatakov
  • zbierky testov určené na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnáziá
  • prehľady učiva a zbierky úloh na precvičovanie učiva rôznych predmetov
  • publikácie na prípravu na maturitu a na prijímacie skúšky na vysoké školy
Pri zostavovaní publikácií kladieme dôraz na prehľadné usporiadanie poznatkov, zrozumiteľnosť a ucelenosť obsahu.

Naše knihy sú vyhľadávané a obľúbené, čoho dôkazom je trvalý záujem čitateľov a používateľov. Žiakom a študentom knihy pomáhajú pri upevňovaní, precvičovaní a opakovaní učiva.

S publikáciami radi pracujú nielen žiaci, ale aj učitelia základných i stredných škôl, pretože podávajú učivo tak, aby ho žiaci pochopili a získali o ňom prehľadný obraz. Rodičom pomáhajú pri príprave detí doma.

Mimoriadnemu záujmu sa tešia najpredávanejšie edície TESTY a ZMATURUJ, ktoré sú neoceniteľnými pomocníkmi žiakov ZŠ pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá a stredné školy a študentov SŠ pri príprave na maturitu a na prijímacie skúšky na vysoké školy.

Distribujeme tituly českého vydavateľstva Didaktis, ako aj nemeckého vydavateľstva KLETT International a talianskych vydavateľstiev ELI (European Language Institute) a CIDEB, ktoré vydávajú doplnkovú učebnú literatúru, časopisy a pomôcky na výučbu cudzích jazykov: angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, ruštiny, latinčiny.

Našu ponuku obohacujú aj knihy českého vydavateľstva PROMETHEUS, ktoré vydáva učebnice, zbierky úloh, metodickú a doplnkovú literatúru z matematiky a fyziky pre základné a stredné školy.


Didaktis je členom EEPG – Združenia európskych vydavateľov vzdelávacej literatúry.
Výskumná skupina Curriculum Studies Reserach Group (CSRG) bola založená doc. Přemyslom Záškodným a Ing. Pavlom Tarábkom, PhD. Odborníci združení v CSRG sa zaoberajú výskumom a vývojom kurikula ako základu moderného vzdelávacieho systému.

Sídlo: Curriculum Studies Research Group, Hýrošova 4, 811 04 Bratislava, Slovenská republika