Objednávka jazykových časopisov

On-line objednávky časopisov je možné uskutočňovať v období:
od 1. 07. 2019 do 31. 10. 2019


Časopisy sa objednávajú u vydavateľa ELI v Taliansku na základe uhradených zálohových faktúr.

Pre včasné zaslanie časopisov Vám odporúčame vykonať úhradu zálohových faktúr na náš účet najneskôr
do
15. 09.2019/

Objednávky do  20. 09. 2019 zaradíme do prvej objednávky.
Objednávky po  20. 09. 2019 zaradíme do druhej objednávky.


Po tomto termíne nás môžete v prípade záujmu ešte do 31. 10. 2019 kontaktovať:
- e-mailom: didaktis@didaktis.sk
- alebo telefonicky: 02 54652531


Objednávky uskutočnené od 1. do 31.10.2019 budú zasielané spolu s druhým číslom v novembri/decembri.