Vlastiveda – Pozorujeme a spoznávame blízky región

Učebnica pre 3. a 4. ročník ZŠ

Dana Kollárová, Miroslav Špánik, Stanislav Jendek

Cena: 2,99 € (90,10 Sk)

Do košíka - Vlastiveda – Pozorujeme a spoznávame blízky región

 

Vydavateľ: Renesans, spol. s.r.o.

Rok vydania: 2010

ISBN: 978-80-89402-27-4

Jazyk: slovenský

Počet strán: 92

Väzba: brožovaná

Rozmery: B5 (17 x 24 cm)

Plnofarebná učebnica pre predmet vlastiveda v primárnom vzdelávaní, resp. predmet regionálna výchova v sekundárnom vzdelávaní je súčasťou súboru didaktických materiálov: učebnica – pracovný zošit – metodika.

Obsah učebnice uvádza žiaka do života obce a okolitej krajiny. Pozostáva z 3 tematických celkov, ďalej členených na menšie kapitoly:

  • Orientácia v krajine,
  • Naša obec,
  • Širšie okolie obce.

Učebný materiál poskytuje nielen množstvo informácií, ale zároveň podnecuje záujem o objavovanie a spoznávanie života obyvateľov v obci, blízkom regióne aj vzdialenejších oblastiach Slovenska.

Učivo vhodne dopĺňajú:

  • otázky a úlohy – zaradené za učebnými textami, vrátane úloh na prácu s internetom,
  • zaujímavosti a doplňujúce informácie súvisiace s preberanou témou, ktoré môžu žiakov inšpirovať k hlbšiemu záujmu – rubrika „Prečítajte si“,
  • aktuálny obrazový materiál o krajine,
  • rubrika „Vyskúšajte si“ – prináša námety pre žiakov a učiteľov na rôzne tvorivé činnosti, napr. úlohy umožňujúce žiakom vžiť sa do rôznych profesií, úlohy vedúce k premýšľaniu a navrhovaniu riešení situácií zo života obce, žiaci sa učia robiť ankety a pod.,
  • priblíženie historických súvislostí aj súvislosť regiónov so vznikom známych literárnych a hudobných diel a ich autorov,
  • výkladový slovník pojmov v závere publikácie pomôže rýchlo nájsť a osviežiť si kľúčové pojmy uvedené v učebnici.

Alternatívna didaktická pomôcka je spracovaná podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu navyučovanie vlastivedy v základnej škole, schváleného Ministerstvom školstva SR. Vychádza z výsledkov overovania projektu KEGA 3/3012/05, ktorý podporilo MŠ SR.

 

Ukážky z knihy

Dana Kollárová, Miroslav Špánik, Stanislav Jendek - Vlastiveda – Pozorujeme a spoznávame blízky región

Názory na knihu

Poznáte tento produkt? Tak neváhajte, napíšte vlastný komentár a podeľte sa s ostatnými o váš názor.

Žiadne názory k tomuto produktu nie sú dostupné.
Buďte prvý, kto napíše komentár k tomuto produktu!

Pošli priateľovi

Poznáte niekoho, kto má o tento produkt záujem? Pošlite mu e-mail s odkazom na produkt!

Meno odosielateľa:
E-mail odosielateľa:
 
Meno adresáta:
E-mail adresáta:
 
Poznámka:

Súvisiace tituly

Vlastiveda - Pozorujeme a spoznávame blízky región

Pracovný zošit pre žiakov a rodičov

Cena: 1,49 € (44,90 Sk)

Do košíka - Vlastiveda - Pozorujeme a spoznávame blízky región Detaily - Vlastiveda - Pozorujeme a spoznávame blízky región

Vlastiveda – Čo vieme o živote v obci a blízkom regióne?

Otázky a úlohy – Metodická príručka k publikácii Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ

Cena: 3,29 € (99,10 Sk)

Do košíka - Vlastiveda – Čo vieme o živote v obci a blízkom regióne? Detaily - Vlastiveda – Čo vieme o živote v obci a blízkom regióne?