Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry

Pre 7. ročník ZŠ/sekundu 8-ročných gymnázií

S podrobnými rozbormi úloh

Renáta Lukačková

Cena: 6,55 € (197,30 Sk)

Do košíka - Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry

 

Vydavateľ: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis

Rok vydania: 2012

ISBN: 978-80-89160-96-9

Jazyk: slovenský

Počet strán: 112

Väzba: brožovaná

Rozmery: B5 (17 x 24 cm)

Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry. Podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novou učebnicou Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl/2. ročník 8-ročných gymnázií.

Zbierka úloh rozvíja a zdokonaľuje zručnosti a schopnosti žiakov nevyhnutné na získanie čitateľskej gramotnosti prostredníctvom práce s vecnými aj umeleckými textami.
Čitateľská gramotnosť kľúčová nielen v predmete slovenský jazyk, ale aj ostatných predmetoch a vzdelávaní všeobecne, pretože žiak má vedieť rôzne druhy textu nielen správne prečítať, ale aj
 • vnímať jeho obsah, orientovať sa v ňom a rozumieť mu,
 • vyhľadať potrebné informácie, odlíšiť dôležité od menej dôležitých
 • posúdiť a využiť získané informácie - vyvodiť príčiny, súvislosti a vzťahy
 • symbolickú rovinu textu a umelecké prostriedky, vysvetliť ich obsah (pri umeleckých textoch) atď.

TESTY PRECVIČUJÚ OBLASTI:
 • slovné druhy a gramatické kategórie,
 • vetná skladba,
 • zvuková rovina jazyka a pravopis,
 • významová a lexikálna rovina jazyka,
 • tvarová rovina jazyka,
 • sloh,
 • štruktúra diela a umelecké jazykové prostriedky,
 • komunikácia v spoločnosti a komunikačné situácie.     

Podrobné rozbory úloh žiakovi ponúkajú vysvetlenia, návody a rady, ako postupovať pri riešení. Rozbory sú neoceniteľnou pomôckou pre žiaka pri domácej príprave, pretože
 • nabádajú k pozornému a sústredenému čítaniu textu,
 • radia, na čo sa má žiak pri riešení úlohy sústrediť, čo si uvedomiť
 • pri náročnejších úlohách odporúčajú postupnosť krokov a upozorňuje na prípadné chyby,
 • povzbudzujú a jemne vedú, ako si poradiť s rôznymi typmi úloh,
 • vysvetleniami podporujú skutočné pochopenie učiva.
Správne odpovede v závere knihy umožňujú žiakovi kontrolovať si svoju prácu samostatne, prípadne s pomocou rodiča alebo učiteľa.

Ukážky z knihy

Renáta Lukačková - Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry Renáta Lukačková - Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry

Názory na knihu

Poznáte tento produkt? Tak neváhajte, napíšte vlastný komentár a podeľte sa s ostatnými o váš názor.

Žiadne názory k tomuto produktu nie sú dostupné.
Buďte prvý, kto napíše komentár k tomuto produktu!

Pošli priateľovi

Poznáte niekoho, kto má o tento produkt záujem? Pošlite mu e-mail s odkazom na produkt!

Meno odosielateľa:
E-mail odosielateľa:
 
Meno adresáta:
E-mail adresáta:
 
Poznámka:

Súvisiace tituly

Cena: 6,55 € (197,30 Sk)

Do košíka - Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry Detaily - Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry

Pre 6. ročník ZŠ/prímu 8-ročných gymnázií

Cena: 6,55 € (197,30 Sk)

Do košíka - Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry Detaily - Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry

Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ/sekundu 8-ročných gymnázií

Zbierka cvičení a diktátov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Cena: 4,55 € (137,10 Sk)

Do košíka - Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ/sekundu 8-ročných gymnázií Detaily - Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ/sekundu 8-ročných gymnázií

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka

S diktátmi, cvičeniami a testami

Cena: 8,95 € (269,60 Sk)

Do košíka - Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka Detaily - Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka