Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry

Pre 5. ročník ZŠ

Renáta Lukačková

Cena: 6,55 € (197,30 Sk)

Do košíka - Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry

 

Vydavateľ: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis

Rok vydania: 2010

ISBN: 978-80-89160-71-6

Jazyk: slovenský

Počet strán: 136

Väzba: brožovaná

Rozmery: B5 (17 x 24 cm)

Kniha prichádza na pomoc učiteľom a žiakom 5. ročníka, ktorý je zároveň jedným z prvých ročníkov uplatňovania školskej reformy. Vychádza z požiadaviek aktuálnych obsahových a výkonových štandardov pre tento ročník - obsahuje nové typy úloh založené na rozvíjaní požadovaných kompetencií.

Každý zo 40 testov (so 6 – 8 úlohami) je jedinečný tým, že úlohy sú späté s literárnou ukážkou.
Žiak si v nich rozvíja:
 • čítanie s porozumením,
 • orientáciu v texte,
 • vyhľadávanie a získavanie informácií z textu,
 • analýzu a hodnotenie obsahu textu.
Okrem čitateľskej gramotnosti si žiak v súlade s novými obsahovými a výkonovými štandardmi zo slovenského jazyka a literárnej výchovy nacvičuje a zdokonaľuje pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti aj analytické a syntetické zručnosti z tematických oblastí:
 • zvuková rovina jazyka a pravopis, napr. spodobovanie a výslovnosť spoluhláskových skupín, pravopis vybraných slov a interpunkčných znamienok,
 • významová/lexikálna rovina jazyka, napr. hľadanie synonyma alebo antonyma k danému slovu; použitie slova v správnom význame, vysvetlenie významu slova, tvorenie slov,
 • tvarová/morfologická rovina jazyka, napr. spisovná podoba slov, hľadanie  slovného druhu s určitými vlastnosťami v texte,
 • sloh, napr. napr. rozoznávanie slohových útvarov, ako interview, oznam, krátka správa - SMS atď; rozoznanie formálnych častí textu, ako úvod, jadro a záver,
 • literárne druhy a žánre, napr. určenie druhu a žánru na základe citovaného úryvku z diela, precvičovanie znakov typických pre daný útvar - aplikovanie na konkrétnu ukážku,
 • štruktúra diela a umelecké jazykové prostriedky, napr. vyhľadanie prirovnania, frazeologizmu a pod. v texte, určenie témy diela na základe úryvku, hodnotenie vlastností literárnych postáv,
 • štylizácia textu, napr. preštylizovanie pozvánky na správu, štylizovanie odpovedí na otvorené otázky.
V zbierke sú približne rovnakým dielom zastúpené:
 • otvorené úlohy, kde žiaci sami tvoria odpoveď,
 • zatvorené úlohy s možnosťou výberu správnej odpovede z ponúkaných možností.
V úlohách sa kladie dôraz na schopnosť kombinovať poznatky, zručnosti a postoje pri riešení konkrétnych problémov. Často sa vyžaduje konštruktívny a tvorivý prístup k riešeniu. Pomocou pre učiteľa aj žiaka je podrobný rozbor úloh, ktorý radí, pomáha a zároveň odporúča vhodný spôsob riešenia tak, aby sa žiak vyhol chybám.

Knihu môžu využiť učitelia ako zbierku úloh na všestranné precvičovanie učiva 5. reformného ročníka, pri opakovaní ju ocenia aj učitelia a žiaci vyšších ročníkov.
Vďaka podrobným rozborom a návodom na riešenia odporúčame knihu ako pomôcku aj rodičom a žiakom na domácu prípravu detí.

Publikáciu odporúča Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako doplnkový učebný materiál na vyučovanie slovenského jazyka.
(november 2011)

Ukážky z knihy

Renáta Lukačková - Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry

Názory na knihu

Poznáte tento produkt? Tak neváhajte, napíšte vlastný komentár a podeľte sa s ostatnými o váš názor.

Žiadne názory k tomuto produktu nie sú dostupné.
Buďte prvý, kto napíše komentár k tomuto produktu!

Pošli priateľovi

Poznáte niekoho, kto má o tento produkt záujem? Pošlite mu e-mail s odkazom na produkt!

Meno odosielateľa:
E-mail odosielateľa:
 
Meno adresáta:
E-mail adresáta:
 
Poznámka:

Súvisiace tituly

Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ

Zbierka cvičení a diktátov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Cena: 4,55 € (137,10 Sk)

Do košíka - Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ Detaily - Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry

Pre 6. ročník ZŠ/prímu 8-ročných gymnázií

Cena: 6,55 € (197,30 Sk)

Do košíka - Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry Detaily - Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry

Pre 7. ročník ZŠ/sekundu 8-ročných gymnázií

Cena: 6,55 € (197,30 Sk)

Do košíka - Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry Detaily - Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka

S diktátmi, cvičeniami a testami

Cena: 8,95 € (269,60 Sk)

Do košíka - Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka Detaily - Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka