Testy do prímy – slovenský jazyk

elektronická forma vo formáte PDF

kolektív autorov

Cena: 4,95 € (149,10 Sk)

Do košíka - Testy do prímy – slovenský jazyk

 

Vydavateľ: pedagogické vydavateľstvo Didaktis

Edícia: TESTY

Rok vydania: 2008

ISBN: 978-80-89160-61-7

Jazyk: slovenský

Počet strán: 64

Väzba: PDF formát

Rozmery: A5 (15 x 21 cm)

Dostupné len v elektronickej forme vo formáte PDF.

15 modelových testov s 12 až 14 úlohami na prípravu na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá

Zostavovatelia testov do prímy vychádzali z mnohoročných skúseností pri príprave testov a zároveň mali na zreteli nové trendy pri vyučovaní slovenského jazyka literatúry, preto sa okrem zvládnutia základných vedomostí a precvičovania učiva zamerali aj na:
  • čítanie s porozumením a rozvoj hodnotiaceho myslenia,
  • precvičovanie a obohacovanie slovnej zásoby, napr. prostredníctvom hier so slovami,
  • praktické precvičovanie žánrov slohovej výchovy, napr. ospravedlnenie, pozvánka,
  • poskytnutie priestoru na rozvíjanie tvorivosti a vyjadrenie čitateľského názoru.
Každý test obsahuje:
  • zadanie s dvoma typmi úloh: úlohy, v ktorých treba vypracovať riešenie a úlohy, v ktorých žiak vyberá správnu možnosť z ponúkaných možností,
  • výsledky a riešenia úloh.
Farebný dizajn prispieva k ľahšej čitateľnosti a spríjemňuje učenie.
Knižku využijú žiaci nielen na prípravu na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium, ale aj žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ ako zbierku úloh na opakovanie a upevňovanie vedomostí a zručností zo slovenského jazyka a literatúry.

Edícia TESTY

Publikácie edície TESTY vám umožnia:
  • otestovať sa, ako by ste uspeli na prijímacích skúškach na strednú školu alebo osemročné gymnázium
  • pripraviť sa na vedomostný test 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9
Ponúkame vám:
  • zbierky testov na prijímacie skúšky na stredné školy z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Matematika,
  • cvičné modelové testy na prípravu na certifikované meranie vedomostí žiakov v 9. ročníku ZŠ – MONITOR 9.
Oba typy testov sú súčasne univerzálnymi zbierkami úloh na opakovanie, precvičovanie a upevňovanie učiva základnej školy. Knižky z edície Testy sa tešia mimoriadnemu záujmu žiakov, ich učiteľov i rodičov už viac ako 10 rokov.

Všetky tituly z edície TESTY »

Ukážky z knihy

kolektív autorov - Testy do prímy – slovenský jazyk kolektív autorov - Testy do prímy – slovenský jazyk

Názory na knihu

Poznáte tento produkt? Tak neváhajte, napíšte vlastný komentár a podeľte sa s ostatnými o váš názor.

05. 11. 2011 - Tatiana, Bratislava

Je to dobrá kniha a je užitočná

Pošli priateľovi

Poznáte niekoho, kto má o tento produkt záujem? Pošlite mu e-mail s odkazom na produkt!

Meno odosielateľa:
E-mail odosielateľa:
 
Meno adresáta:
E-mail adresáta:
 
Poznámka: