MemoMapka slovenčiny 1

Pre 1. stupeň, v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

kolektív autorov

Cena: 3,35 € (100,90 Sk)

Do košíka - MemoMapka slovenčiny 1

 

Vydavateľ: Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS

Edícia: MemoMapky

Rok vydania: 2010

ISBN: 978-80-89160-76-1

Jazyk: slovenský

Počet strán: 18

Väzba: brožovaná

Rozmery: A4 (21 x 30 cm)

MemoMapka slovenčiny 1 obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky zo slovenského jazyka v rozsahu 1. až 4. ročníka základnej školy. Je to praktická pomôcka pre žiakov, učiteľov a rodičov, pretože umožní lepšie pochopenie a osvojenie si učiva slovenčiny.

V MemoMapke slovenčiny 1 sa žiak dozvie, čo je to jazyk, slovo, veta, hlásky, slabiky. Naučí sa:
 • hlavné zásady pravopisu,
 • vybrané slová,
 • spodobovanie,
 • slovné druhy,
 • vzory podstatných a prídavných mien,
 • základy ústnej a písomnej komunikácie
MemoMapka je užitočná a vhodná na každodenné používanie pri vyučovaní ako aj na opakovanie učiva v 5.ročníku základnej školy. Je vzlášť vhodná pre rodičov, ak chcú lepšie porozumieť slovenčine, ktorú sa učí ich dieťa.

Edícia MemoMapky

 • Edícia MemoMapky (teda pamäťové mapy) predstavuje súbor pomôcok určených osobitne pre 1. a 2. stupeň základnej školy.
 • MemoMapky obsahujú všetky dôležité pojmy a poznatky z učiva jednotlivých predmetov usporiadané do tematických blokov. Bloky učiva sú spracované tak, že umožňujú žiakom pripomenúť si poznatky z ktoréhokoľvek ročníka 1. alebo 2. stupňa ZŠ a učiteľom vybrať si práve tie témy, ktoré majú v školskom pláne. 
 • V záujme prehľadnosti je každý blok učiva spracovaný na samostatnej strane alebo dvojstrane.
 • Hlavný zámer projektu MemoMapky je pomôcť žiakom, aby si učivo skutočne osvojili a dokázali ho uplatniť v ďalšom vzdelávaní aj v praktickom živote.
 • Moderné spracovanie MemoMapiek vychádza z dlhoročných skúseností o tom, ako deti vnímajú nové poznatky a z výsledkov výskumu didaktiky vzdelávania, na ktorom sa zúčastňuje aj naše vydavateľstvo. Prednosťou tohto inovatívneho prístupu je nielen vzájomné prepojenie znalostí z jednotlivých ročníkov, ale najmä zdôraznenie súvislostí  a vzťahov medzi jednotlivými témami a kľúčovými pojmami. 
 • Súbor pojmov a poznatkov je spracovaný od jednoduchšieho k zložitejšiemu a prispôsobený jazyku žiakov daného stupňa. Pojmy a témy podané vysvetľujúcim spôsobom účelne podporujú konkrétne príklady, ilustrácie, schémy, fotografie a názorné obrázky. 
 • Práca s MemoMapkami pomáha prirodzene a hladko prijať nové poznatky a vytvárať správne návyky pri osvojovaní učiva.
 • MemoMapky žiaci využijú aj pri opakovaní učiva z nižších ročníkov, napríklad po prázdninách. Z praxe pedagógov vyplýva, že v dôsledku toho, že žiaci na konci školského roka väčšinu učebníc vracajú, opakovanie poznatkov z vlastných zošitov býva pre nich po roku, dvoch problematické.
 • Ak si žiaci zakúpia MemoMapky pre daný predmet, budú ich systematicky využívať celých 4 až 5 rokov. Môžu sa k nim vrátiť tiež kedykoľvek neskôr, keď budú potrebovať pripomenúť si učivo či dôležitý pojem, bez ktorých sa ďalej nezaobídu. Častým používaním v škole i doma sa prejaví ich prínos.

Všetky tituly z edície MemoMapky »

Ukážky z knihy

kolektív autorov - MemoMapka slovenčiny 1 kolektív autorov - MemoMapka slovenčiny 1 kolektív autorov - MemoMapka slovenčiny 1

Názory na knihu

Poznáte tento produkt? Tak neváhajte, napíšte vlastný komentár a podeľte sa s ostatnými o váš názor.

Žiadne názory k tomuto produktu nie sú dostupné.
Buďte prvý, kto napíše komentár k tomuto produktu!

Pošli priateľovi

Poznáte niekoho, kto má o tento produkt záujem? Pošlite mu e-mail s odkazom na produkt!

Meno odosielateľa:
E-mail odosielateľa:
 
Meno adresáta:
E-mail adresáta:
 
Poznámka:

Súvisiace tituly

MemoMapka informatiky 1

Dôležité pojmy a poznatky pre 1. stupeň ZŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Cena: 3,35 € (100,90 Sk)

Do košíka - MemoMapka informatiky 1 Detaily - MemoMapka informatiky 1

MemoMapka matematiky 1

Dôležité pojmy a poznatky pre 1. stupeň ZŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Cena: 3,35 € (100,90 Sk)

Do košíka - MemoMapka matematiky 1 Detaily - MemoMapka matematiky 1

MemoMapka matematiky 2

Dôležité pojmy a poznatky pre 2. stupeň ZŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Cena: 4,25 € (128,00 Sk)

Do košíka - MemoMapka matematiky 2 Detaily - MemoMapka matematiky 2

MemoMapka prírodovedy

Dôležité pojmy a poznatky pre 1. stupeň ZŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Cena: 3,35 € (100,90 Sk)

Do košíka - MemoMapka prírodovedy Detaily - MemoMapka prírodovedy

MemoMapka chémie

Dôležité pojmy a poznatky pre 2. stupeň ZŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Cena: 4,25 € (128,00 Sk)

Do košíka - MemoMapka chémie Detaily - MemoMapka chémie