MemoMapka matematiky 1

Dôležité pojmy a poznatky pre 1. stupeň ZŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

kolektív autorov

Cena: 3,35 € (100,90 Sk)

Do košíka - MemoMapka matematiky 1

 

Vydavateľ: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis

Edícia: MemoMapky

Rok vydania: 2010

ISBN: 978-80-89160-75-4

Jazyk: slovenský

Počet strán: 18

Väzba: brožovaná

Rozmery: A4 (21 x 30 cm)

Užitočná a praktická pomôcka na každodenné používanie pri vyučovaní aj na opakovanie učiva vo vyšších ročníkoch základnej školy

MemoMapka matematiky 1 umožní lepšie pochopenie a osvojenie učiva matematiky, pretože obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky v rozsahu učiva 1. až 4. ročníka ZŠ.

V MemoMapke matematiky 1 sa žiak dozvie, čo je to číslo, číslica, desiatková sústava, postupnosť, čo sú body, čiary v rovine, úsečky a informácie o uhloch.

Naučí sa:
 • sčítavať a odčítavať s prechodom cez desiatku,
 • násobiť a deliť,
 • určiť a pochopiť matematické pojmy vyjadrujúce vzťahy „väčšie”, „menšie” a „rovnaké”,
 • počítať do 10 000,
 • sčítavať, odčítavať, deliť a merať úsečky,
 • určiť polohu čísla na číselnej osi alebo v rade čísel,
 • postupnosť,
 • počítať obvod a obsah geometrických útvarov: trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, kružnice a kruhu.

Edícia MemoMapky

 • Edícia MemoMapky (teda pamäťové mapy) predstavuje súbor pomôcok určených osobitne pre 1. a 2. stupeň základnej školy.
 • MemoMapky obsahujú všetky dôležité pojmy a poznatky z učiva jednotlivých predmetov usporiadané do tematických blokov. Bloky učiva sú spracované tak, že umožňujú žiakom pripomenúť si poznatky z ktoréhokoľvek ročníka 1. alebo 2. stupňa ZŠ a učiteľom vybrať si práve tie témy, ktoré majú v školskom pláne. 
 • V záujme prehľadnosti je každý blok učiva spracovaný na samostatnej strane alebo dvojstrane.
 • Hlavný zámer projektu MemoMapky je pomôcť žiakom, aby si učivo skutočne osvojili a dokázali ho uplatniť v ďalšom vzdelávaní aj v praktickom živote.
 • Moderné spracovanie MemoMapiek vychádza z dlhoročných skúseností o tom, ako deti vnímajú nové poznatky a z výsledkov výskumu didaktiky vzdelávania, na ktorom sa zúčastňuje aj naše vydavateľstvo. Prednosťou tohto inovatívneho prístupu je nielen vzájomné prepojenie znalostí z jednotlivých ročníkov, ale najmä zdôraznenie súvislostí  a vzťahov medzi jednotlivými témami a kľúčovými pojmami. 
 • Súbor pojmov a poznatkov je spracovaný od jednoduchšieho k zložitejšiemu a prispôsobený jazyku žiakov daného stupňa. Pojmy a témy podané vysvetľujúcim spôsobom účelne podporujú konkrétne príklady, ilustrácie, schémy, fotografie a názorné obrázky. 
 • Práca s MemoMapkami pomáha prirodzene a hladko prijať nové poznatky a vytvárať správne návyky pri osvojovaní učiva.
 • MemoMapky žiaci využijú aj pri opakovaní učiva z nižších ročníkov, napríklad po prázdninách. Z praxe pedagógov vyplýva, že v dôsledku toho, že žiaci na konci školského roka väčšinu učebníc vracajú, opakovanie poznatkov z vlastných zošitov býva pre nich po roku, dvoch problematické.
 • Ak si žiaci zakúpia MemoMapky pre daný predmet, budú ich systematicky využívať celých 4 až 5 rokov. Môžu sa k nim vrátiť tiež kedykoľvek neskôr, keď budú potrebovať pripomenúť si učivo či dôležitý pojem, bez ktorých sa ďalej nezaobídu. Častým používaním v škole i doma sa prejaví ich prínos.

Všetky tituly z edície MemoMapky »

Ukážky z knihy

kolektív autorov - MemoMapka matematiky 1 kolektív autorov - MemoMapka matematiky 1 kolektív autorov - MemoMapka matematiky 1

Názory na knihu

Poznáte tento produkt? Tak neváhajte, napíšte vlastný komentár a podeľte sa s ostatnými o váš názor.

25. 01. 2011 - Tamara, Žilina - Konečne niekto myslel aj na prvý stupeň ZŠ!

Písala som svoj názor k MEMOMAPKE slovenčiny, ale mám taký istý názor aj na matematiku = je super pomôcka pre žiakov prvého stupňa + pre nás rodičov. Naozaj sa zíde od 2. po 4. triedu na ZŠ. Ešte raz vďaka!

Pošli priateľovi

Poznáte niekoho, kto má o tento produkt záujem? Pošlite mu e-mail s odkazom na produkt!

Meno odosielateľa:
E-mail odosielateľa:
 
Meno adresáta:
E-mail adresáta:
 
Poznámka:

Súvisiace tituly

MemoMapka matematiky 2

Dôležité pojmy a poznatky pre 2. stupeň ZŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Cena: 4,25 € (128,00 Sk)

Do košíka - MemoMapka matematiky 2 Detaily - MemoMapka matematiky 2

MemoMapka slovenčiny 1

Pre 1. stupeň, v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Cena: 3,35 € (100,90 Sk)

Do košíka - MemoMapka slovenčiny 1 Detaily - MemoMapka slovenčiny 1

MemoMapka prírodovedy

Dôležité pojmy a poznatky pre 1. stupeň ZŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Cena: 3,35 € (100,90 Sk)

Do košíka - MemoMapka prírodovedy Detaily - MemoMapka prírodovedy

MemoMapka informatiky 1

Dôležité pojmy a poznatky pre 1. stupeň ZŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Cena: 3,35 € (100,90 Sk)

Do košíka - MemoMapka informatiky 1 Detaily - MemoMapka informatiky 1

MemoMapka chémie

Dôležité pojmy a poznatky pre 2. stupeň ZŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Cena: 4,25 € (128,00 Sk)

Do košíka - MemoMapka chémie Detaily - MemoMapka chémie