Fyzika 7

učebnica Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Viera Lapitková, Václav Koubek, Milada Maťašovská, Ľubica Morková

Cena: 11,80 € (355,50 Sk)

Do košíka - Fyzika 7

 

Vydavateľ: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis

Rok vydania: 2017

ISBN: 978-80-8166-015-3

Jazyk: slovenský

Počet strán: 112

Väzba: brožovaná

Rozmery: A4 (21 x 30 cm)

Učebnica oboznamuje žiakov s teplotou a meraním teploty, premenami skupenstiev a teplom, ktoré je jednou z foriem energie. Publikácia vychádza z praktických skúseností a pomocou pokusov objasňuje fyzikálne pojmy, fyzikálnu podstatu dejov a skutočností, ako sú:
  • teplota,  meranie teploty,
  • topenie a tuhnutie látok, vyparovanie a var, kondenzácia,
  • prúdenie vzduchu, slnečné žiarenie, počasie a jeho predpovedanie,
  • predstavy o teple, výmena tepla a jeho šírenie,
  • meranie tepla a jeho využitie.
Praktické časti učebnice dávajú námety, ako môžu žiaci:
  • merať fyzikálne veličiny,
  • spracovať namerané údaje do tabuliek a grafov,
  • vysvetľovať pozorované deje a nájsť odpovede na otázky,
  • otestovať svoje vedomosti.
Každá tematická časť je ukončená zhrnutím učiva.
Vyhľadávanie informácií v knihe uľahčuje register.

Prehľadné grafické spracovanie umožňuje žiakom lepšiu orientáciu v učebnici a podporuje ľahšie osvojenie prebraného učiva.

Učebnica má udelenú schvaľovaciu doložku MŠVVaŠ SR a je zaradená do Zoznamu učebníc so schvaľovacou doložkou.

Ukážky z knihy

Viera Lapitková, Václav Koubek, Milada Maťašovská, Ľubica Morková - Fyzika 7

Názory na knihu

Poznáte tento produkt? Tak neváhajte, napíšte vlastný komentár a podeľte sa s ostatnými o váš názor.

12. 04. 2024 - Peter Lugoš,locker@locker.sk, Michalovce - Teplo

Učili sme sa s dcerou a nie je mi jasne, prečo na str.66 spodne 2 riadky uvadzate, že voda a vzduch sa tiež označuju za zle vodiče tepla.V pripade vzduchu súhlasim, ale myslim si, že voda je dobry vodič tepla!!!A ten pokus so skumavkou na str. 67 hore dokazuje iba to, že tepla voda stupa hore, ale nie, že je zly vodič tepla!Prosim o odborný názor autora.Ďakujem.

Pošli priateľovi

Poznáte niekoho, kto má o tento produkt záujem? Pošlite mu e-mail s odkazom na produkt!

Meno odosielateľa:
E-mail odosielateľa:
 
Meno adresáta:
E-mail adresáta:
 
Poznámka: