Periodická sústava chemických prvkov

Vypredané

Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Miloš Danko

Cena: 2,05 € (61,80 Sk)

Do košíka - Periodická sústava chemických prvkov

Vypredané

Vydavateľ: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis

Rok vydania: 2006

ISBN: 80-89160-34-4

Jazyk: slovenský

Počet strán: 6

Rozmery: A5 (15 x 21 cm)

Všetko o 116 prvkoch periodickej sústavy – viac ako 3 000 informácií

Komplexne spracovaná tabuľka v podobe skladačky podáva systém chemických prvkov usporiadaných do riadkov a stĺpcov podľa periodického zákona.

Okrem toho však tabuľka prináša aj veľké množstvo informácií o vlastnostiach jednotlivých prvkov. Práve toto výnimočné množstvo údajov charakterizujúcich vlastnosti prvkov sústredené na jednom mieste predstavuje pre používateľa komplexné zhrnutie, aké inde nenájde:
 • slovenský a latinský názov, značka prvku, protónové číslo,
 • relatívna atómová hmotnosť,
 • Paulingova elektronegativita, elektrónová konfigurácia, oxidačné čísla,
 • skupenstvo prvku pri teplote 25 °C,
 • rozdelenie na kovy/polokovy/nekovy, rozdelenie na s, p, d, f prvky,
 • modifikácie prvku pri izbovej teplote, teplota topenia a varu, hustota,
 • prvá ionizačná energia.
Používateľ tabuľky sa ďalej môže oboznámiť:
 • s názvami charakteristických skupín a podskupín prvkov,
 • či sa daný prvok nachádza na Zemi len v stopových množstvách, alebo sa vyrába technicky,
 • či má prvok stabilný nuklid, alebo je rádioaktívny; pri nestabilných prvkoch je uvedená aj hodnota polčasu rozpadu.
Na vonkajších stranách tabuľky sú sústredené ďalšie informácie:
 • zastúpenie prvkov v zemskej kôre, rok objavu,
 • atómový a kovalentný polomer,
 • neutrónové čísla najrozšírenejších izotopov, počet stabilných a nestabilných izotopov,
 • druhá a tretia ionizačná energia,
 • merná tepelná kapacita, tepelná a elektrická vodivosť,
 • kryštalická štruktúra,
 • grafické znázornenie rozloženia atómov v rôznych kryštalických štruktúrach (kubickej, tetragonálnej, hexagonálnej, monoklinickej atď.),
 • prípony v názvoch zlúčenín podľa oxidačných stupňov,
 • poradie desiatich najviac zastúpených prvkov vo vesmíre, morskej vode, vzduchu a ľudskom organizme,
 • fyzikálne konštanty používané pri chemických výpočtoch, ako napr. Avogadrova konštanta, Bohrov polomer, elementátny náboj, štandardný tlak, rýchlosť svetla vo vákuu atď. (spolu 25 rôznych konštánt).
Tabuľka je určená všetkým záujemcom o chémiu, stredoškolákom, vysokoškolákom a učiteľom chémie. Využijú ju aj žiaci základných škôl, ktorým prehľadné zaradenie informácií pomôže pochopiť periodický zákon a vlastnosti prvkov.
Kvalitné spracovanie umožňuje časté používanie bez poškodenia.

Ukážky z knihy

Miloš Danko - Periodická sústava chemických prvkov Miloš Danko - Periodická sústava chemických prvkov

Názory na knihu

Poznáte tento produkt? Tak neváhajte, napíšte vlastný komentár a podeľte sa s ostatnými o váš názor.

Žiadne názory k tomuto produktu nie sú dostupné.
Buďte prvý, kto napíše komentár k tomuto produktu!

Pošli priateľovi

Poznáte niekoho, kto má o tento produkt záujem? Pošlite mu e-mail s odkazom na produkt!

Meno odosielateľa:
E-mail odosielateľa:
 
Meno adresáta:
E-mail adresáta:
 
Poznámka:

Súvisiace tituly

Veselá periodická tabuľka

Chémia zábavne – originálna pomôcka

Cena: 0,90 € (27,10 Sk)

Do košíka - Veselá periodická tabuľka Detaily - Veselá periodická tabuľka