MemoMapka chémie

Dôležité pojmy a poznatky pre 2. stupeň ZŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

kolektív

Cena: 4,25 € (128,00 Sk)

Do košíka - MemoMapka chémie

 

Vydavateľ: Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS

Edícia: MemoMapky

Rok vydania: 2012

ISBN: 978-80-89160-92-1

Jazyk: slovenský

Počet strán: 24

Väzba: brožovaná

Rozmery: A4 (21 x 30 cm)

Praktická pomôcka pre žiakov, učiteľov a rodičov umožňuje lepšie pochopenie a osvojenie učiva chémie 6. až 9. ročníka základnej školy/prímy až kvarty 8-ročných gymnázií.

MemoMapka chémie obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch. Moderné spracovanie vychádza z praktického uplatnenia pojmových máp. Hlavnou prednosťou tohto inovatívneho prístupu je vzájomné prepojenie znalostí z jednotlivých ročníkov. MemoMapka zároveň vysvetľuje dôležité pojmy, čím pomáha cieľavedome si osvojovať základy predmetu, bez ktorých sa žiaci ďalej nezaobídu.

Tento cieľ – nielen poznať, ale aj pochopiť – podporuje aj dômyselný spôsob spracovania: farebnosť, vysvetlenia doplnené o konkrétne príklady a názorné fotografie a ilustrácie. Prijatie poznatkov tak prebieha hladko a prirodzene.

Tematické bloky:

•    Látka, chemicky čistá látka, vlastnosti látok,
•    Zmesi a roztoky, oddeľovanie zložiek zmesi,
•    Atómy a chemické prvky, stavba atómu,
•    Periodická sústava chemických prvkov, periodický zákon,
•    Chemická väzba, molekuly, zlúčeniny,
•    Ióny, iónová väzba,
•    Chemické reakcie, chemické rovnice, druhy chemických reakcií,
•    Niektoré chemické prvky a ich zlúčeniny: kovové a nekovové prvky, halogenidy, oxidy,
•    Kyseliny, hydroxidy, soli,
•    Uhľovodíky – alkány, alkény, alkíny, arény,
•    Deriváty uhľovodíkov – halogénderiváty, hydroxyderiváty, karboxylové kyseliny,
•    Biolátky – sacharidy, tuky, bielkoviny, vitamíny, enzýmy, hormóny,
•    Mykromolekulové látky,
•    Mydlá a saponáty,
•    Liečivá.

MemoMapka chémie je vhodná na každodenné používanie na vyučovaní i doma, aj na opakovanie učiva 2. stupňa základnej školy/prímy až kvarty 8-ročných gymnázií. Užitočná je aj pre rodičov, ktorí chcú svojim deťom pomôcť s chémiou.

Edícia MemoMapky

  • Edícia MemoMapky (teda pamäťové mapy) predstavuje súbor pomôcok určených osobitne pre 1. a 2. stupeň základnej školy.
  • MemoMapky obsahujú všetky dôležité pojmy a poznatky z učiva jednotlivých predmetov usporiadané do tematických blokov. Bloky učiva sú spracované tak, že umožňujú žiakom pripomenúť si poznatky z ktoréhokoľvek ročníka 1. alebo 2. stupňa ZŠ a učiteľom vybrať si práve tie témy, ktoré majú v školskom pláne. 
  • V záujme prehľadnosti je každý blok učiva spracovaný na samostatnej strane alebo dvojstrane.
  • Hlavný zámer projektu MemoMapky je pomôcť žiakom, aby si učivo skutočne osvojili a dokázali ho uplatniť v ďalšom vzdelávaní aj v praktickom živote.
  • Moderné spracovanie MemoMapiek vychádza z dlhoročných skúseností o tom, ako deti vnímajú nové poznatky a z výsledkov výskumu didaktiky vzdelávania, na ktorom sa zúčastňuje aj naše vydavateľstvo. Prednosťou tohto inovatívneho prístupu je nielen vzájomné prepojenie znalostí z jednotlivých ročníkov, ale najmä zdôraznenie súvislostí  a vzťahov medzi jednotlivými témami a kľúčovými pojmami. 
  • Súbor pojmov a poznatkov je spracovaný od jednoduchšieho k zložitejšiemu a prispôsobený jazyku žiakov daného stupňa. Pojmy a témy podané vysvetľujúcim spôsobom účelne podporujú konkrétne príklady, ilustrácie, schémy, fotografie a názorné obrázky. 
  • Práca s MemoMapkami pomáha prirodzene a hladko prijať nové poznatky a vytvárať správne návyky pri osvojovaní učiva.
  • MemoMapky žiaci využijú aj pri opakovaní učiva z nižších ročníkov, napríklad po prázdninách. Z praxe pedagógov vyplýva, že v dôsledku toho, že žiaci na konci školského roka väčšinu učebníc vracajú, opakovanie poznatkov z vlastných zošitov býva pre nich po roku, dvoch problematické.
  • Ak si žiaci zakúpia MemoMapky pre daný predmet, budú ich systematicky využívať celých 4 až 5 rokov. Môžu sa k nim vrátiť tiež kedykoľvek neskôr, keď budú potrebovať pripomenúť si učivo či dôležitý pojem, bez ktorých sa ďalej nezaobídu. Častým používaním v škole i doma sa prejaví ich prínos.

Všetky tituly z edície MemoMapky »

Ukážky z knihy

kolektív - MemoMapka chémie kolektív - MemoMapka chémie kolektív - MemoMapka chémie kolektív - MemoMapka chémie

Názory na knihu

Poznáte tento produkt? Tak neváhajte, napíšte vlastný komentár a podeľte sa s ostatnými o váš názor.

Žiadne názory k tomuto produktu nie sú dostupné.
Buďte prvý, kto napíše komentár k tomuto produktu!

Pošli priateľovi

Poznáte niekoho, kto má o tento produkt záujem? Pošlite mu e-mail s odkazom na produkt!

Meno odosielateľa:
E-mail odosielateľa:
 
Meno adresáta:
E-mail adresáta:
 
Poznámka:

Súvisiace tituly

MemoMapka matematiky 2

Dôležité pojmy a poznatky pre 2. stupeň ZŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Cena: 4,25 € (128,00 Sk)

Do košíka - MemoMapka matematiky 2 Detaily - MemoMapka matematiky 2