Matematika v testoch – elektronická zbierka testov

9 súborov v elektronickej podobe (.pdf) pre učiteľov matematiky

Táňa Ďuríčková, Agneša Hinčeková

Cena: 3,29 € (99,10 Sk)

Objednávka

 

Vydavateľ: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis

Rok vydania: 2004

ISBN: nemá

Jazyk: slovenský

Väzba: pdf súbory

Máte žiakov s rozdielnou úrovňou schopností a chcete ich vhodne motivovať? Ponúkame Vám zbierku diferencovaných testov, ktorá sa stane vaším pomocníkom!

Vytvorili ju učiteľky s viac ako 20-ročnou praxou, ktoré poznajú problémy s vyučovaním matematiky v triedach so žiakmi s rôznou vedomostnou úrovňou.

Testy sú spracované formou, s akou sa žiaci stretávajú na prijímacích pohovoroch, testoch realizovaných štátnou inšpekciou a na monitoringoch v 9. ročníku. Sú určené na frontálne precvičovanie učiva i na individuálne hodnotenie žiakov, možno ich využiť aj na klasifikáciu.
Samozrejme, záleží len od učiteľa, od jeho tvorivosti a vynaliezavosti, akým spôsobom tieto testy využije. Možno ich využiť na motiváciu pre slabých žiakov, na samostatnú prácu pre šikovnejších žiakov, možno použiť iba časti testov podľa potreby učiteľa a triedy.
 • Učivo je spracované na základe tematických celkov do 9 kapitol.
 • Každá kapitola obsahuje 8 – 20 testov, vždy s 10 príkladmi, rozdelených do dvoch skupín podľa náročnosti: skupiny A a B sú pre šikovnejších žiakov, skupiny C a D sú pre ostatných žiakov.
 • Hodnotenie testov: žiak dostáva za každú správnu úlohu 1 bod, ak úlohu nevyrieši správne, dostáva 0 bodov.
 • Jednotlivé kapitoly obsahujú okrem testov aj riešenia a dve súhrnné alternatívne kontrolné práce s úlohami s optimálnou náročnosťou (A a B).
 • Kontrolné práce majú nasledovnú štruktúru: päť úloh je testových - s možnosťou výberu správnej odpovede z ponúkaných možností - a päť úloh je klasických, ktoré treba vypočítať a zapísať riešenie.
Cena jednej kapitoly je 3,29 €.

Ako na to?
Objednávkový formulár


I. kapitola: Celistvé algebrické výrazy
 • matematické operácie, rozklad na súčin
 • riešenia testov
II. kapitola: Lomené výrazy
 • lomené výrazy – podmienky, krátenie a rozširovanie; sčítanie a odčítanie lomených výrazov; násobenie a delenie lomených výrazov; zložené lomené výrazy;
 • kontrolná práca; riešenia testov
III. kapitola: Podobnosť rovinných útvarov
 • podobnosť rovinných útvarov; podobnosť v praxi;
 • kontrolná práca; riešenia testov
IV. kapitola: Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav
 • lineárne rovnice a rovnice s neznámou v menovateli; sústava dvoch lineárnych rovníc s dvomi neznámymi;
 • kontrolná práca; riešenia testov
V. kapitola: Slovné úlohy s využitím lineárnych rovníc a ich sústav
 • všeobecné slovné úlohy riešené pomocou lineárnej rovnice; slovné úlohy o pohybe; slovné úlohy na spoločnú prácu; slovné úlohy riešené pomocou sústavy dvoch rovníc s dvomi neznámymi; slovné úlohy v geometrii;
 • kontrolná práca; riešenia testov
VI. kapitola: Goniometria ostrého uhla
 • riešenie pravouhlého trojuholníka pomocou goniometrických funkcií; výpočty v geometrii;
 • kontrolná práca; riešenia testov
VII. kapitola: Funkcie, lineárna funkcia
 • definičný obor funkcie, obor hodnôt funkcie a priebeh funkcie; graficky riešené slovné úlohy
  a sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvomi neznámymi;
 • kontrolná práca; riešenia testov
VIII. kapitola: Povrch a objem telies
 • povrch a objem hranola; povrch a objem valca; povrch a objem ihlana; povrch a objem kužeľa
  a gule;
 • kontrolná práca; riešenia testov
IX. kapitola: Štatistika a pravdepodobnosť
 • štatistika, početnosť a aritmetický priemer; grafické znázornenie údajov;
 • kontrolná práca; riešenia testov

Ukážky z knihy

Táňa Ďuríčková, Agneša Hinčeková - Matematika v testoch – elektronická zbierka testov

Názory na knihu

Poznáte tento produkt? Tak neváhajte, napíšte vlastný komentár a podeľte sa s ostatnými o váš názor.

Žiadne názory k tomuto produktu nie sú dostupné.
Buďte prvý, kto napíše komentár k tomuto produktu!

Pošli priateľovi

Poznáte niekoho, kto má o tento produkt záujem? Pošlite mu e-mail s odkazom na produkt!

Meno odosielateľa:
E-mail odosielateľa:
 
Meno adresáta:
E-mail adresáta:
 
Poznámka: